PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

2004  ||  2005  ||  2007  ||  2008  ||  2010  ||  2011 || 2012  ||  2016


 
 

Organizátor konference

 

 

 


Generální partner

Medtronic
 
 
 
Hlavní partneři
 
Johnson&Johnson
 
Merc Sharp Dohme
 
 

Partneři

Glaxo Smith Kline

Elli Lilly
 
Europe assistance

Delloitte & Touche
 
Oracle
 
Neovize
 
Duovize
 
Advance Healthcare Management Institute
 

INTERNATIONAL HEALTH SUMMIT 2011

 

Na téma:


INOVATIVNÍ MODELY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB: ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI, BEZPEČÍ A KVALITY PRO PACIENTY.

 

Konferencese tentokrát soustředila na uzlový bod zdravotního systému : jak mají být organizovány a poskytovány zdravotní služby, aby přinášely prokazatelnou hodnotu v podobě měřitelných výsledků a zároveň byly bezpečné a přátelské k pacientům ? Jaké podmínky musí být splněny, aby mohly spontánněvznikat a prosazovat se takové inovativní, vysoce efektivní,modely poskytování zdravotních služeb?

 

V první části byly rozebrány systémové předpoklady efektivního poskytování zdravotních služeb, a to jak na úrovni zdrojů a způsobů financování, tak zejména na úrovni vztahu mezi poskytovateli a plátci. Diskutovaná byla též otázka nutné informační a komunikační infrastruktury.

 

Tato systémová úroveň byla podtržena úvodním workshopem, který se  zabýval do hloubky strukturou holandského zdravotního systému. Není to náhodou: holandský model nejlépe ze všech existujících systémů ve vyspělých zemích splňuje podmínky pro efektivní poskytování zdravotních služeb a je v posledních letech opakovaně hodnocen jako jeden z nejlepších na světě.
 
 
 
 
Hlavní část konference se věnovala inovativním modelům poskytování a organizace zdravotních služeb na příkladech doslova z celého světa. Prezentovány byly např. projekty z USA, Jižní Afriky, Evropy (Německo, Holandsko), Blízkého Východu, Chile a Indie. Delegáti konference měli zejména možnost poznat organizaci a strukturu úspěšných mikro-systémů, které poskytují vysoce efektivní komplexní péči o chronicky nemocné pacienty.

 

 

Paralelním pracovním skupinám, tradičně organizovaným podle hlavních zájmových skupin ve zdravotnictví, byly věnovány tentokrát dva devadesátiminutové časové bloky. To, spolu s větším časovým prostorem pro diskusi formou panelových diskusí uzavírajících její hlavní části, dále zvýšilo vysoce interaktivní ráz naší konference. Na závěr byly výsledky konference publikovány ve formě písemné deklarace.

 

Konference se konala opět v Hotelu Pyramida - a jako dosud vždy - hostila velmi významné řečníky ze zahraničí. 

 

MUDr. Tomáš Macháček

Programový ředitel

 

ihs3 ihs8 ihs4
ihs6 ihs9 ihs1
ihs2 ihs17 ihs13 ihs14 ihs14 ihs10
  ihs7 ihs11 ihs15